Nyhed: Efter regeringens anbefalinger er der nu åbent for f2f samtaler igen

PSYKOLOG LARS BJARNØ

Eksistentiel og metakognitivt baseret psykolog på Østerbro i København og i Lyngby. Individuel terapi og parterapi med kort ventetid. Mulighed for reduceret pris for studerende eller ved lægehenvisning. 

 

LARS BJARNØ

I terapien bestræber jeg mig på at skabe et trygt rum med tillid, hvor du kan føle dig fri til arbejde med dig selv og de ting i dit liv, som er svære.

At opleve et eller flere af nedenstående problemer er meget almindeligt, og betyder ikke nødvendigvis, at man er syg. Men de kan ind imellem stå i vejen for det liv, man gerne vil leve. Da kan lidt hjælp fra en udenforstående være det, der skal til for at komme videre.

 

  • Angst

  • Stress

  • Depression

  • Parforholdsproblemer

  • Livskrise

  • Eksistentiel krise

Jeg er cand.psych fra Københavns Universitet og har bred erfaring med både individuel terapi, parterapi, gruppeterapi og pårørenderådgivning. Desuden har jeg særlig viden og interesse i kroniske smerter og behandling af kroniske smerter.

 

Jeg tilbyder samtaler i klinik på Østerbro i København nær Frederiksberg eller i Resonanshuset i Lyngby.

 

BEHANDLINGER

Individuel terapi

900kr

5 samtaler 4000kr

Udgangspunktet for terapien er altid din konkrete og nutidige situation. Det er vigtigt, at vi til at begynde med sammen bliver klogere på hvilke udfordringer og hændelser, som har skabt din situation. De første samtaler vil derfor bære præg af at være undersøgende. 

Det er svært at svare på, hvordan og hvor langt netop dit terapeutiske forløb bliver. Det kommer helt an på, hvad du gerne vil arbejde med, hvilke problematikker du præsenterer, og din livshistorie.

 

En samtale varer 55 minutter

Ved køb af 5 samtaler samlet koster det 4000kr

Parterapi

1200kr

Ofte, når vi har vanskeligheder i vores parforhold, er vi holdt op med at lytte til hinanden. Vi reagerer på vores egne fortolkninger og vurderinger og ser og hører derfor ikke den anden. Vores egne ønsker og uopfyldte behov dominerer vores oplevelse af vores partner. Dette kan blive lettere at se, når et tredje sæt ører lytter med. Mit fokus i parterapi er at hjælpe jer til bedre at se hinanden, som I er, så en mere moden og konstruktiv dialog kan blive etableret.

 

En samtale varer 90 minutter

Ved køb af 5 samtaler samlet koster det 5200kr

Studierabat og lægehenvisning

700kr

Jeg har ikke ydernummer og kan derfor ikke tilbyde at tage imod lægehenvisninger, men jeg tilbyder en nedsat pris, hvis du har en henvisning på konsultationer svarende til antallet af konsultationer på henvisningen.

 

Tilsvarende tilbyder jeg nedsat pris til studerende.

Aftenkonsultation

1100kr

Jeg tilbyder aftenkonsultation efter aftale og når det er muligt i København.

Videosamtaler

Hvis du er interesseret i videosamtaler, tilbyder jeg samtaler via Google Meet, det er meget simpelt at bruge, og er sikkert ift kryptering og persondata. Dansk Psykolog Forening anbefaler Google Meet til videosamtaler.

 

Afbudspolitik

Afbud til aftalte samtaler skal ske senest to dage før aftalen, ellers opkræves fuld betaling.

TERAPEUTISK TILGANG

Metakognitiv terapi:

I metakognitiv terapi forsøger vi at nedbringe de psykiske symptomer, der piner dig. Det gør vi især ved at fokusere på de antagelser, som styrer, hvordan du strukturerer dine tankeprocesser. Dermed er fokus ikke at forandre indholdet af dine tanker, men i stedet at forandre, hvordan du forholder dig til de tanker, der nu engang træder ind i din bevidsthed. Ofte er det ikke de konkrete problemer, vi har i vores tilværelse, som skaber vores psykiske ubehag, men snarere den tid og de ressourcer vi bruger at tænke på problemerne.


 

Eksistentiel terapi:

Den eksistentielle tilgang placerer den måde vi skaber mening i livet centralt. Mit terapeutiske fokus er, at se dig og den måde, du oplever og forstår din situation, så tydeligt, at det bliver muligt for mig, at tilbyde nye perspektiver, som kan give dig mulighed for en anden forståelse af din egen situation og se et bredere udvalg af handlemuligheder. I den eksistentielle terapi er det også meget vigtigt, at vi som mennesker lever vores liv i samspil med andre. Den måde vi forstår os selv i forhold til vores omgivelser, kan derfor ofte være en afgørende del af terapien.

Krop:

Endelig er kroppen en central spiller min tilgang til terapi. Igennem hele vores liv er kroppen grundlaget for, at vi kan forstå vores omgivelser. Når vi bliver født ind i verden, er kroppen vores primære forståelsesramme. Føles her trygt eller utrygt. Samtidig er samspillet mellem os og vores forældre afgørende for den måde vi danner vores følelsesmæssige oplevelse af verden. Når vi med tiden udvikler os kognitivt, kan vi begynde at tænke mere kompliceret og vi kan begynde at håndtere og skabe mening ud af vores verden på et højere niveau. Alt efter, hvordan vi lærer at håndtere vores følelser, kan vi i voksenlivet opleve forskellige problematikker. Har vi for eksempel lært på forskellig vis at afskære os selv fra vores følelser, kan selv samme følelser blive enormt dominerende og styrende for vores måde at leve på. Derfor kan kroppen være en mere eller mindre central spiller for terapien alt efter problemets karakter.

 

KLINIKADRESSER

Psykologerne v Østerport

Østbanegade 17, kld

2100 Kbh Ø

Tlf: 31 41 61 20

Resonanshuset 

Chr. X's Alle 89, st

2800 Kongens Lyngby

Tlf: 31 41 61 20

resonanshuset.dk

KONTAKT

Ring for at lave en aftale eller blot høre nærmere på:

31 41 61 20

På skrift kan jeg kontaktes på mit telefonnummer via Signal, via Wire, hvor du kan finde mig som @psyklars eller via nedenstående formular

Signal og Wire er krypterede og lever op til kravene om persondatabeskyttelse.

 

Når du skriver dit telefonnummer eller emailadresse giver du samtykke til, at jeg må kontakte dig med dem

Af hensyn til dine persondatas sikkerhed, bør du være opmærksom på, hvilke personlige oplysninger du deler. Af hensyn til persondata forsøger jeg primært at kontakte dig pr. telefon med mindre, du skriver, at du ønsker andet.

  • White Facebook Icon

© 2018 by Lars Bjarnø