top of page

Dybdepsykologisk, psykodynamisk, kropsfokuseret terapi

 

Når vi arbejder dybdepsykologisk, arbejder vi med det, man i klassisk psykologi ville kalde det underbevidste. Vi prøver at forstå nogle af de oplevelser, vi har, som af forskellige grunde kan virke utilgængelige eller måske skræmmende. Det kan være gennem mindfulnessinspirerede meditationer, hvor vi træner at vende blikket indad og være med det, der er, uden at reagere på det. Lidt dybere meditationer, hvor vi arbejder på at visualisere det indre, så det bliver mere tilgængeligt og mindre fremmed. Eller hypnoseinspireret traumearbejde, hvor vi besøger minder med henblik på at forstå og evt transformere deres betydning i dag.

Grundlæggende er målet at komme til bedre forståelse af vores følelses- og sanseliv, og blive bedre til at integrere den del af vores tilværelse i vores liv. Min erfaring er, at denne integration foregår bedst gennem omsorg. Derfor vil vi også arbejde en del med, hvordan omsorg kan føles, og hvordan den kan udtrykkes, så vi kan integrere vanskelige sider af os selv gennem omsorg for os selv, og blive bedre til at udtrykke omsorg både for os selv og andre.

Arbejdet kan også bestå i træne at udfylde sit personlige rum og at opnå bedre jordforbindelse, så relationer bliver lettere, og ikke så nemt føles som noget, der kan vælte os omkuld.

Læs videre om metakognitiv terapi

Læs videre om eksistentiel terapi

Tilbage

bottom of page