top of page

Stress

 

Stress optræder almindeligvis som en tilstand, som er udtryk for, at vi bliver udsat for større krav fra omgivelserne, end vi umiddelbart har ressourcer til at håndtere, og vores mentale og fysiologiske system derfor er nødt til at yde mere end egentlig kan holde til. Det sker jævnligt for de fleste personer i kortere perioder. De fleste personer vil også være i stand til at håndtere kortere perioder med stresspåvirkning, uden at det bliver et problem.

 

Oplever vi til gengæld stress i for lange perioder, kan det blive et problem både for vores mentale og fysiologiske sundhed. Voldsomme stressbelastninger øger risiko for depression og angst, og der er tegn på, at det kan øge sårbarheden for hjertekarsygdomme og visse typer kræft.

 

Lider man af stress, er det først og fremmest vigtigt, at reducere ydre stressfaktorer, hvis disse er årsag til stresstilstanden. Der kan også være indre forhold, som er medvirkende til at stresstilstanden. Vores måde at tænke om og reagere på forskellige livsbegivenheder kan påvirke vores sårbarhed overfor stress. Her kan det være hjælpsomt med opmærksomhedstræning, meditation, motion og terapi.

Læs om min tilgang til behandling her

Læs mine blogindlæg om stress her

bottom of page