TERAPEUTISK TILGANG

Metakognitiv terapi:

I metakognitiv terapi forsøger vi at nedbringe de psykiske symptomer, der piner dig. Det gør vi især ved at fokusere på de antagelser, som styrer, hvordan du strukturerer dine tankeprocesser. Dermed er fokus ikke at forandre indholdet af dine tanker, men i stedet at forandre, hvordan du forholder dig til de tanker, der nu engang træder ind i din bevidsthed. Ofte er det ikke de konkrete problemer, vi har i vores tilværelse, som skaber vores psykiske ubehag, men snarere den tid og de ressourcer vi bruger på at tænke på problemerne.


 

Eksistentiel terapi:

Den eksistentielle tilgang placerer den måde vi skaber mening i livet centralt. Mit terapeutiske fokus er, at se dig og den måde, du oplever og forstår din situation, så tydeligt, at det bliver muligt for mig, at tilbyde nye perspektiver, som kan give dig mulighed for en anden forståelse af din egen situation og se et bredere udvalg af handlemuligheder. I den eksistentielle terapi er det også meget vigtigt, at vi som mennesker lever vores liv i samspil med andre. Den måde vi forstår os selv i forhold til vores omgivelser, kan derfor ofte være en afgørende del af terapien.

Krop:

Endelig er kroppen en central spiller min tilgang til terapi. Igennem hele vores liv er kroppen grundlaget for, at vi kan forstå vores omgivelser. Når vi bliver født ind i verden, er kroppen vores primære forståelsesramme. Føles her trygt eller utrygt. Samtidig er samspillet mellem os og vores forældre afgørende for den måde vi danner vores følelsesmæssige oplevelse af verden. Når vi med tiden udvikler os kognitivt, kan vi begynde at tænke mere kompliceret og vi kan begynde at håndtere og skabe mening ud af vores verden på et højere niveau. Alt efter, hvordan vi lærer at håndtere vores følelser, kan vi i voksenlivet opleve forskellige problematikker. Har vi for eksempel lært på forskellig vis at afskære os selv fra vores følelser, kan selv samme følelser blive enormt dominerende og styrende for vores måde at leve på. Derfor kan kroppen være en mere eller mindre vigtig for terapien alt efter problemets karakter.

Læs i øvrigt mere om mine tanker om terapi i min blog