top of page

TERAPEUTISK TILGANG

Der er videnskabelig evidens for, at psykologbehandling virker til en række psykiske lidelser. Forskningen viser i bred forstand rigtige gode resultater. Derudover kan det at tale med en psykolog være en måde at komme tættere på du selv og det liv du lever, og derigennem blive opmærksom på, om der er forhold, du gerne vil ændre. Det kan på forhånd være svært at sige, hvad der skal til og hvor meget. Nogen gange kan det være mindre, overfladiske forandringer, som er nok, andre gange er mere dybdegående forandringer nødvendige.

Som klient kan det virke ret uoverskueligt at skulle vælge en psykolog, og mange psykologer specialiserer sig i forskellige former for terapeutiske tilgange, som sælger sig på at kunne klare enten det ene eller det andet problem.

I min psykologpraksis trækker jeg på forskellige tilgange, som jeg beskriver nogle af nedenfor. Det vigtigste i terapien er dog ikke min tilgang, men det som du gerne vil arbejde med. Det er særdeles vigtigt for terapien, at jeg forstår dig, og at det kan blive en kreativ proces baseret på det, der kommer frem, når vi begynder at tale sammen. Jeg ser det derfor også som en af mine vigtigste opgaver at sørge for, at der er nærvær, tryghed og tillid, så det, som er svært, kan komme frem, og vi kan finde ud, hvordan vi skal arbejde med det. 

Herunder kan du klikke dig ind og læse nærmere om nogle af de forskellige tilgange, jeg benytter

bottom of page