top of page

Metakognitiv terapi

 

Metakognitiv terapi er en ny og anderledes terapiform, som har meget gode og lovende resultater for især angst og depression. De foreløbige studier peger på, at dobbelt så mange har gavn af terapien end tidligere resultater med andre terapiformer. 

Simpelt beskrevet arbejder vi i metakognitiv terapi med vores tanker om vores tanker.

Den metakognitive terapi kan især være hjælpsom, når vi grubler meget over fortiden eller bekymrer os meget over fremtiden. Ofte bruger vi, uden at vi er klar over det, utroligt meget tid og energi på problemer, som ikke findes længere eller som ikke findes endnu og måske aldrig kommer til at findes. Det kaldes på fagsprog at ruminere, som er lånt fra engelsk, hvor det betyder at tygge drøv. Så problemet bliver ofte, at vi tygger drøv på vores tanker, for at prøve at løse et problem, som ikke kan løses i vores tanker, og derfor ender vi med at sidde fast.

En anden problematik, hvor den metakognitive tilgang er god er, hvis vi bruger meget tid på at forsøge at undgå bestemte tanker og følelser. Det er helt almindeligt, at det er bestemte former for tanker, vi ikke bryder os om at være i kontakt med, og at vi derfor forsøger at undgå dem. Men det bliver til et problem, hvis vi ender med at bruge så meget tid og energi på det, at det forhindrer os i at gøre de ting i livet, vi gerne vil.

Endelig arbejder vi i metakognitiv terapi med opmærksomhed. Der ser ud til at være en sammenhæng mellem mental mistrivsel og overdreven opmærksomhed på indre forhold som tanker og følelser. Det vil sige, at opmærksomheden er blevet ufleksibelt fæstnet på bestemte tanker og følelser. I terapien er en del af fokus derfor at arbejde med at gøre vores opmærksomhed mere fleksibel.

Metakognitiv terapi er en relativ nyudvikling indenfor de kognitive former for terapi. Forskningsresultaterne er især lovende indenfor depressions- og angstproblematikker, men ser ud til at være en relevant tilgang som hjælp til mange psykologiske problematikker.

I fleste af mine forløb trækker jeg derfor på forskellige redskaber fra den metakognitive terapi.

Læs videre om eksistentiel terapi

Læs videre om dybdepsykologisk terapi

Tilbage

bottom of page