top of page

Eksistentiel terapi:

 

I eksistentiel terapi er fokus på din oplevelse af dit liv. Der er heldigvis meget, der fælles ved at være menneske. Vi bliver født og skal dø. Vi kommer til at elske og vi kommer til at miste. Vi lander i en verden vi ikke selv har valgt, og alligevel har vi frihed til at træffe forskellige valg i livet. Vi kan forbinde os med andre, men står i sidste ende alene med vores oplevelse.

Så på trods af, at der er meget fælles, er det dig, der ved, hvordan du oplever dit liv, og det er min opgave at sætte mig så grundigt som muligt ind i det. Vi arbejder med, hvordan dine oplevelser er meningsfulde for dig, eller er blevet meningsløse. Ofte når vi oplever kriser i vores liv, er det fordi vi har mistet den meningsfulde forbindelse til tilværelsen. Der er mange forhold, som påvirker dette. Vores relationer betyder meget for vores forbindelse til tilværelsen, både de nuværende og tildligere relationer har en betydning. Begivenheder såsom jobskifte, arbejdsløshed, valg af karriere, studievalg, flytning, nye parforhold, brudte parforhold, forældreskab og dødsfald påvirker vores oplevelse af os selv og vores verden. Vi arbejder med tankers og følelsers meningsfulde relation til de oplevelser og begivenheder, som de optræder sammen med. Vi afholder os i eksistentiel terapi fra at forholde os til tanker og følelser som forkerte, uhensigtsmæssige eller dysfunktionelle, men ser dem som meningsfulde reaktioner i dit liv. Vi arbejder med egne og andres grænser i relationer.

Den eksistentielle tilgang er et rigtig godt grundlag til at sammensætte en terapi, som passer til det enkelte menneske, og det er en tilgang, som gør det muligt at trække på andre terapeutiske metoder, når det er mest hensigtsmæssigt.

Læs videre om metakognitiv terapi

Læs videre om dybdepsykologisk terapi

Tilbage

bottom of page